Generální oprava střechy se zateplením bloku R3

Základní požadavky:

Požadujeme generální opravu střešního pláště včetně zateplení, tloušťka izolantu 300mm.
Pokládku nových asfaltových modifikovaných pásů.
Výměna klempířských prvků.
Osazení nových vpustí.
Výměna stávajících střešních rozvodů hromosvodu v provedení AlMgSi.
Nový zateplený výlez na střechu.
Oprava komínových těles včetně nového oplechování.
Navýšení atiky včetně nových klempířských prvků.

Podobné příspěvky