V rámci našich účetních a ekonomických služeb vám nabízíme kompletní vedení účetnictví, vyúčtování zálohových plateb a evidence předpisů plateb.

Mezi hlavní činnosti v této sféře patří:

  • vedení účetnictví SVJ, včetně styku s peněžními ústavy

  • daňové a statistické povinnosti spravovaných klientů
  • roční vyúčtování zálohových plateb – studená, teplá užitková voda, teplo, včetně finančního vypořádání

Zpracujeme také mzdy kmenových a externích zaměstnanců, pohlídáme zákonné odvody a účetnictví běžného roku dokončíme řádnou účetní závěrkou.

K následným službám řadíme:

  • zpracování daňového přiznání
  • zajištění zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku
  • kontrolu prvotních účetních dokladů a platby dodavatelům

Bonusově poskytujeme aktualizaci předpisů o běžné a hlášené změny a evidenci předpisů plateb jednotlivých uživatelů.

Neváhejte nás kontaktovat

Na jakýkoli dotaz Vám rádi obratem odpovíme.

Kontakt