Historie

Družstvo bylo založeno 22.10.1959 za účelem výstavby a údržby bytového majetku, neslo název Stavební bytové družstvo zaměstnanců SONP v Kladně. Do obchodního rejstříku bylo družstvo zapsáno 28.11.1959.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let došlo k postupnému sloučení s dalšími družstvy.

Obchodní jméno „Stavební bytové družstvo Ocelář“ bylo přijato po sloučení s dalšími bytovými družstvy v roce 1970.

Současnost

Stavební bytové družstvo Ocelář provádí v současné době správu cca 8 000 bytových jednotek a 1 400 garáží na území města Kladna a jeho okolí. Družstvo disponuje s velmi produktivní správou bytového fondu. Velikost družstva jako správce bytového fondu a následné zintenzivnění všech jeho činností umožňuje družstvu dosahovat nízké jednotkové ceny za správu či poskytované služby. S postupující privatizací bytového fondu se družstvo stále více profiluje jako zkušený správce domů. Družstvo rovněž disponuje s moderním informačním systémem Integri. SBD Ocelář je členem Svazu českých a moravských bytových družstev.

SBD Ocelář v současné době vykonává správu i pro více jak 130 společenství vlastníků a 2 bytová družstva.

Orgány družstva

Představenstvo

Kontrolní komise

Neváhejte nás kontaktovat

Na jakýkoli dotaz Vám rádi obratem odpovíme.

Kontakt