Služba výkonu funkce předsedy SVJ v sobě nese řadu činností, které dokážeme zastoupit. Dokážeme vám pomoci také při zakládání nových společenství vlastníků.

Za předsedu SVJ převezmeme krom řádného chodu domu:

  • plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů, stanov SVJ a z rozhodnutí shromáždění
  • odpovědnost za vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním
  • přípravu podkladů pro zasedání, svolávání a předkládání shromáždění
  • přípravu zpráv o hospodaření společenství vlastníků, správě domu a pozemku a dalších činnostech společenství
  • řádné vedení písemností a seznamu členů

  • sdělení členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby

Neváhejte nás kontaktovat

Na jakýkoli dotaz Vám rádi obratem odpovíme.

Kontakt