Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

pojištění budov ve správě družstva

zpracování účetní závěrky

vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn

zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu

zajištění provozu domu a pozemku včetně technického vybavení

zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu

zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZ a PO

zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu, případně z nemovitosti

sepsání smluv o dílo na práce spojené s údržbou, opravami, modernizací či rekonstrukcí společných částí a společného zařízení domu včetně odborného převzetí díla

vedení evidence jednotlivých plateb, zajišťování upomínek za neuhrazené platby, vymáhání těchto dluhů právní cestou

další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

zajišťování údržby, rekonstrukce, modernizace společných částí a společného zařízení domu (včetně případného výběru dodavatelské firmy, odborný dohled nad prováděním stavebních prací a převzetí provedeného díla) poradenské činnosti při výběru dodavatelské firmy

Stavební bytové družstvo Ocelář disponuje

ekonomickou stabilitou družstva

možností zajištění výhodného pojištění nemovitostí u kterých zajišťujeme správu

dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy obytných domů a zapracovaným kolektivem odborných zaměstnanců zajišťujících služby na vysoké úrovni

softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků

přístupem k informacím nezbytným pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku vlastnictví společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor

Dokumenty

Stanovy

Směrnice

Web portál spotřeby vody a tepla

Formuláře

Bytové záležitosti

Právní oddělení

Technický úsek

Ekonomický úsek

Správa vlastníků a DS

Neváhejte nás kontaktovat

Na jakýkoli dotaz Vám rádi obratem odpovíme.

Kontakt