Revitalizace panelového domu ul. Vašíčkova 3048-9, Kladno

Základní požadavky:

Revitalizace objektu včetně zateplení. Vše dle specifikace v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

Podobné příspěvky